Sakari Toikkanen

Sakari Toikkasella on yli 20 vuoden kokemus teollisuuden palveluyritysten johtamisesta ympäri Eurooppaa.

Sakarilla on henkilökohtaista kokemusta yritysten koko elinkaaresta yritysostoista divestointeihin, mukaan lukien jakautumiset, fuusiot, tervehdyttämishankkeet ja restrukturoinnit , kulujen karsintatoimet, tuotannon tehostamiset, uusille markkinoille suuntaamiset, Due diligence selvitykset, vaativat toimitusjohtajan tehtävät sekä hallituksen puheenjohtajan luottamustehtävät.

Sakari on toiminut eri yrityksissä strategiajohtajana, talousjohtajana, toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä. Hän on rakentanut strategioita yhdessä johtoryhmien kanssa ja valmentanut avainhenkilöitä useissa strategiakehitysprosesseissa.